Lệnh xóa ký tự trước và ký tự sau trong Excel

Từ khóa

 Trên 1 hàng Excel bạn cần xóa hoặc lọc bất kỳ ký tự nào thì áp dụng lệnh này nhé

- Xóa ký tự đứng trước : =RIGHT(A35,LEN(A35)-SEARCH("] ",A35))

Bạn thay A35 thành vị trí hàng của bạn cần lọc, thay ký tự ] thành vị trí ký tự bạn cần bắt đầu xóa đằng trước 

Ví dụ

Kết quả- Xóa ký tự đứng sau:  =LEFT(B35,SEARCH(":",B35)-1)

Bạn thay A35 thành vị trí hàng của bạn cần lọc, thay ký tự : thành vị trí ký tự bạn cần bắt đầu xóa đằng sau


Chúc bạn thành công!

Bài liên quan


EmoticonEmoticon