Hướng dẫn tắt đăng nhập trong Corel

Từ khóa

 

Trong Quá trình sử dụng Corel sẻ có một số thời điểm Corel bắt đăng ký và đăng nhập thành viên, nếu bạn không thực hiện sẻ không dùng được Corel nữa, tuy nhiên khi đăng ký lại không thành công chỉ có cách duy nhất là mình tìm cách để tắt màn hình báo đăng nhập này và sử dụng bình thường ..


Bạn làm như sau: 
- Tắt toàn bộ màn đăng nhập và Corel đang chạy
- Truy cập vào đường dẫn: C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2017\Draw
- Xóa file có tên: RMPCUNLR.DLL (thứ 2 từ dưới lên)

Bây giờ bạn vào lại xem kết quả nhé, chúc bạn thành công

Bài liên quan


EmoticonEmoticon