Chính sách bảo mật cho trang web đồ họa của chúng tôi

Từ khóa

Chính sách bảo mật GDPR cho trang web đồ họa:

Chào mừng bạn đến với trang web đồ họa www.thuviencuatui.com của chúng tôi! Chính sách bảo mật của chúng tôi được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ Nghị định bảo vệ dữ liệu chung châu Âu (GDPR). Xin vui lòng đọc kỹ các điều khoản dưới đây để hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.


Thu thập thông tin cá nhân:
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng nhập, hoặc tham gia các hoạt động trên trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, và thông tin liên quan đến trang web mà bạn truy cập từ chúng tôi.

Sử dụng thông tin cá nhân:
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, xác nhận thông tin và tài khoản của bạn, và liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng liên quan đến trang web và tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân để nâng cao trải nghiệm người dùng và cải thiện trang web của chúng tôi.

Bảo mật dữ liệu:
Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trong chính sách này, trừ khi yêu cầu hoặc cho phép theo quy định pháp luật hiện hành.

Chia sẻ thông tin cá nhân:
Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật hoặc khi bạn đồng ý cho phép chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài mà chúng tôi đã ký hợp đồng để hỗ trợ hoạt động của chúng tôi, nhưng họ chỉ được phép sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi và không được tiết lộ thông tin cho bất kỳ ai khác.

Quyền của bạn:
Theo GDPR, bạn có quyền truy cập, sửa đổi, hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống của chúng tôi. Để thực hiện các quyền này hoặc có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

Trang web đồ họa của chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của GDPR và luôn cố gắng cải thiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và hỗ trợ của bạn.
Vui lòng liên hệ qua Mail: thietke01@thuviencuatui.com nếu bạn cần hỗ trợ

Bài liên quan


EmoticonEmoticon